Zespoły czołowe ze względu na lokalizację

Zespoły czołowe ze względu na lokalizację

W literaturze neurologicznej natkniemy się na pojęcie zespołu czołowego. Jest to pojęcie bardzo szerokie, które obejmuje różnorakie przypadłości. Z całą pewnością warto chociaż w kilku słowach omówić zespoły czołowe biorąc pod uwagę ich lokalizację. Wyróżnia się więc zespół orbitalno – czołowy, zespół orbitalno – czołowy prawy, zespół przyśrodkowo – brzuszny czołowy oraz zespół grzbietowo – boczny czołowy. Zespół orbitalno – czołowy prowadzi do bardzo silnych zmian osobowości. Osoba dotknięta tym zaburzeniem zyskuje patologiczny rys osobowości. Jest niezwykle agresywna oraz pozbawiona empatii. Jednocześnie jest doskonałym aktorem, który potrafi świetnie wchodzić w kolejne role aby tylko zyskać coś dla siebie. Osoba z tym zespołem w ogóle nie wie czym są emocje, nie odczuwa ich. Osoby takie bardzo źle rokują. Dotychczas nie udało się osiągnąć znaczącej poprawy. W przypadku zespołu orbitalno – czołowego prawego do wymienionych wyżej objawów dochodzą jeszcze ekscesy w sferze seksualnej. Taka odmiana zespołu czołowego bardzo rzadko dotyka kobiety. W przypadku zespołu przyśrodkowo – brzusznego czołowego pojawia się agresja fizyczna oraz bardzo duże trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Osoba nie tylko nie nawiązuje nowych więzi, ale rozpadają się te, które istniały przed pojawieniem się zaburzenia. Dotyczy to także osób z najbliższej rodziny, które nie są traktowane tak jak wcześniej.