Uszkodzenie pola projekcyjnego dla analizatora wzrokowego

Uszkodzenie pola projekcyjnego dla analizatora wzrokowego

Uszkodzenia pól projekcyjnych, czyli tak zwanych korowych pól pierwszorzędowych może wywoływać rozmaite zaburzenia oraz problemy. Niezwykle ciekawe wyglądają one jeśli pod uwagę weźmiemy analizator wzrokowy. Uszkodzenia te można podzielić na kilka grup. Wyróżnia się więc uszkodzenia obu pól analizatora wzrokowego, uszkodzenia prawego/lewego pola projekcyjnego dla analizatora wzrokowego oraz uszkodzenia ćwiartkowe. Jeśli dojdzie do uszkodzenia obu pól analizatora wzrokowego pojawia się tak zwana ślepota korowa, która nie ma nic wspólnego z uszkodzeniem narządu wzroku. Oczy są w tym wypadku zupełnie sprawne, zaburzone jest natomiast przekazywanie informacji wzrokowej. Jeśli pojawia się uszkodzenie tylko jednego pola dla analizatora wzrokowego to pojawia się niedowidzenie połowicze. Jeśli zostało uszkodzone prawe pola to pojawi się niedowidzenie lewostronne. Jeśli doszło natomiast do uszkodzenia lewego pola pojawi się niedowidzenie prawostronne. Tego rodzaju problemy mogą pojawić się na przykład przy różnego rodzaju udarach krwotocznych lub wolno rosnących guzach. Mogą również być następstwem ran postrzałowych głowy. W przypadku uszkodzeń ćwiartkowych brakuje nie połowy, a jedynie ćwiartki pola widzenia. Ubytek pojawia się oczywiście po stronie przeciwnej do miejsca, w którym powstało uszkodzenie. Takie problemy o charakterze neurologicznym zdarzają się jednak niezwykle rzadko. Do ich powstania prowadzą mikroudary krwotoczne.