Uszkodzenia jądra ogoniastego

Uszkodzenia jądra ogoniastego

Jądro ogoniaste jest jedną ze struktur, która wchodzi w skład prążkowia. Uszkodzenie tej struktury mózgu powoduje zróżnicowane objawy. To jakie objawy wystąpią uzależnione jest od tego, która część jądra ogoniastego została uszkodzona. Uszkodzenia mogą dotyczyć grzbietowej części jądra lub też części brzusznej. Możliwe jest także uszkodzenie jądra ogoniastego mniej określonego, które rozpoczyna się zazwyczaj w jego środkowej części, a następnie rozprzestrzenia się na kolejne rejony. W przypadku uszkodzenia części grzbietowej jądra ogoniastego obserwuje się u chorego objawy depresyjne, do których zalicza się płaczliwość, obniżony nastrój oraz wyraźną apatię. Jeśli uszkodzona jest część brzuszna objawy są zupełnie inne. Osoba jest stanie pobudzona, znajduje się w euforii. Bardzo często jest jednocześnie rozdrażniona. Pojawia się również rozbawienie, które nie znajduje uzasadnienia w sytuacji zewnętrznej. W przypadku zmian nieokreślonych, rozlanych często pojawia się pląsawica Huntingtona, która jest chorobą dziedziczną. Mówiąc o problemach, które wynikają z dysfunkcji jądra ogoniastego nie można również zapomnieć o zwyrodnieniu jądra ogoniastego, które bywa określane również mianem neuroakantocytozy. Choroba ta zyskała również miano zespołu Levine’a – Critchleya. W tym przypadku bardzo często dochodzi do tak zwanego pomieszania objawów. Pojawiają się objawy, które są charakterystyczne dla uszkodzeń różnych części jądra ogoniastego.