Schizofrenia jako zaburzenie psychiczne

Schizofrenia jako zaburzenie psychiczne

Schizofrenia często kojarzona jest z rozszczepieniem jaźni. Nie jest to jednak dziwne, ponieważ słowo schizofrenia pochodzi od starogreckiego słowa oznaczającego rozszczepienie umysłu. Zaburzenie to ma typowy charakter endogenny, co oznacza, że psychoza spowodowana jest czynnikami wewnętrznymi i nie zależy od bodźców zewnętrznych czy środowiska. Choroba ta dotyka około 1% populacji i diagnozowana jest nie tylko na podstawie charakterystycznego dla schizofreników zachowania, ale i długiego wywiadu lekarskiego. Lekarze wypatrują głównej przyczyny związanej z zaburzeniem o podłożu neurobiologicznym. Badania wykazały, iż schizofrenicy mają wyraźnie obniżony poziom dopaminy, co wiąże się z wystąpieniem typowych objawów jak zaburzenie ekspresji motywacji, zaburzenia lękowe, depresja przechodząca w euforię czy kłopoty z nawiązaniem zdrowych relacji społecznych. Bywa, że chory nie potrafi poprawnie rozpoznać emocji i intencji rozmówcy, co wiąże się z przypływem frustracji i załamania. Chory stopniowo pogrąża się w poczuciu pustki czy też niemocy i nierzadko zapada na długotrwałą depresję. Z racji tego schizofrenicy to często osoby bezrobotne, bezdomne i odosobnione, a aż 10% (w tym większość stanowią kobiety) spośród chorych wybiera śmierć samobójczą.