O leczeniu stwardnienia rozsianego

O leczeniu stwardnienia rozsianego

Jeśli mówimy o stwardnieniu rozsianym z całą pewnością należy chociaż w kilku słowach wspomnieć o możliwości leczenia tej choroby. Na początku trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że jest to choroba nieuleczalna. Do tej pory nie udało się bowiem opracować leku, który powodowałby całkowite ustąpienie choroby oraz cofnięcie się już powstałych zmian demielinizacyjnych. Jednocześnie współczesna medycyna świetnie daje sobie radę z leczeniem objawowym. Dzięki stosowaniu różnorakich metod choroba staje się mniej dotkliwa, a kolejne rzuty pojawiają się stosunkowo rzadko. Mówiąc o leczeniu stwardnienia rozsianego trzeba wskazać na trzy grupy: leczenie rzutu, leczenie objawowe oraz leczenie, którego celem jest zahamowanie postępu choroby. W przypadku leczenia rzutu stosuje się zazwyczaj kortykosteroidy, które wykazują bardzo silne działanie przeciwzapalne. Do najczęściej stosowanych leków zalicza się między innymi metyloprednizolon, który może mieć formę zastrzyków lub wlewów dożylnych. Obecnie unika się natomiast sięgania po sterydy tak zwanej starej generacji, które wywoływały szereg objawów ubocznych. Jeśli rzut jest wyjątkowo nasilony konieczna staje się hospitalizacja. Leczenie objawowe polega na leczeniu objawów, które są niezwykle uciążliwe. Jeśli osobie dotyka silna spastyczność podaje się je takie leki jak na przykład baklofen oraz tizanidin. Czasem koniecznie staje się wykonywanie ostrzykiwań mięśni za pomocą toksyny botulinowej.