Niesienie pierwszej pomocy

Niesienie pierwszej pomocy

W życiu zdarzają się niestety obok wesołych zdarzeń, także sytuacje nieszczęśliwe. Zdarzają się bowiem różne wypadki. Wypadki mogą się zdarzyć na każdym kroku. Nawet przebywając w domu możemy się tak nieszczęśliwie potknąć, że możemy przez to zrobić sobie wiele szkody. Jak powinny w sytuacjach bycia świadkiem wypadku, bycia w okolicy, czy na miejscu wypadku się zachować? Powinniśmy starać się nieść takim osobom jak najszybszą pomoc. Udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach wypadków uczy się na wielu kursach, na szkoleniach teoretycznych podczas kursu na prawo jazdy, czy także w szkołach średnich na lekcjach przysposobienia obronnego. Udzielania pierwszej pomocy można także się nauczyć czasem w sytuacjach, kiedy do szkół podstawowych przychodzą osoby instruujące udzielanie pierwszej pomocy. Jednym z metod udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym jest potrafienie ułożenia rannego w pozycji bocznej ustalonej. W takiej pozycji ranny powinien leżeć do momentu przyjazdu karetki, czyli do momentu udzielenia rannego fachowej, specjalistycznej pomocy medycznej. Do pierwszej pomocy zalicza się także umiejętność wykonania sztucznego oddychania, na co składa się ucisk mostka rannego, oraz wykonywanie wdechów świeżego powietrza droga ustną. Są ściśle określone normy, które instruują częstotliwość wdechów do ucisków klatki piersiowej.