Krótko o padaczce

Krótko o padaczce

Wśród chorób neurologicznych znajduje się między innymi padaczka. Jest to choroba, którą cechuje bardzo zróżnicowana etiologia. Jej charakterystycznym objawem są tak zwane napady padaczkowe. Padaczka to choroba, która przybiera naprawdę różnorodne postacie. Z tego też względu występują liczne trudności z jej jasnym zdefiniowaniem. Mówiąc o padaczce z całą pewnością warto wspomnieć o klasyfikacji międzynarodowej. Wyróżnia ona następujące rodzaje padaczki: padaczkę uogólnioną (dzieli się ona na pierwotną, wtórną oraz padaczkę, której charakter nie został ustalony), padaczkę częściową (tutaj wyróżniamy padaczkę ogniskową) oraz padaczkę nie sklasyfikowaną. Międzynarodowe klasyfikacje obejmują także typy napadów padaczkowych, które są bardzo różne. Wyróżnia się więc napady uogólnione (dzielą się na toniczno – kloniczne, typu absence oraz napady o innej postaci), napady częściowe (dzieli się je na te, które mają symptomatologię elementarną oraz na te, które mają symptomatologię złożoną), napady jednostronne oraz napady, które nie zostały sklasyfikowane. W przypadku napadów o charakterze uogólnionym zawsze pojawiają się zaburzenia skurczowe mięśni. Napady tego typu mogą mieć charakter pierwotny lub też mogą pochodzić z dokładnie zlokalizowanego ogniska. Napady typu absence spotyka się najczęściej w okresie dzieciństwa. Możliwe jest jednak ich przetrwanie aż do wieku dorosłego. Jest to jednak bardzo rzadkie.