Hospicja to miejsca wyjątkowe

Hospicja to miejsca wyjątkowe

Zdarza się w życiu, że przydarzają się ludziom choroby, na które obecnie medycyna nie ma skutecznego lekarstwa. Tacy ludzie muszą wówczas się liczyć z tym, że prawdopodobnie w miarę postępu choroby ich śmierć jest bliska. Co wówczas począć z takimi osobami? Jednym z rozwiązań jest skierowanie takiej osoby do hospicjum, w którym pacjent będzie mógł w godnych warunkach odejść z tego świata. Czasem jest w życiu tak, że chorzy na nieuleczalne, śmiertelne choroby, gdyby miały spędzić swoje ostatnie dni życia w swoich domach, to mogły by tam nie mieć odpowiedniej, potrzebnej opieki medycznej. Wówczas idąc do hospicjum taką pomoc z pewnością doświadczą od chociażby kochanych sióstr zakonnych, które mogą tam pełnić swoją posługę. Często rodzin osób tak chorych nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki tak chorym osobom i wówczas bardzo rozsądnym rozwiązaniem będzie przekazanie takiej osoby pod opiekę hospicjum. Może też być tak, że chory nie ma gdzie się podziać i wychodząc, wówczas hospicjum będzie jednym z kół ratunkowych dla pacjentów w takich sytuacjach. Hospicjum to miejsce, gdzie niekoniecznie jest ponuro i przygnębiająco. Ostatnie dni swojego życia w hospicjum, pacjenci mogą wręcz przeżyć w sposób radosny, pomimo ich ciężkiej, nieuleczalnej choroby. Bo przecież radosnym można być zawsze.