Zakłócenia pól drugorzędowych dla różnych analizatorów

Zakłócenia pól drugorzędowych dla różnych analizatorów

Problemy neurologiczne mogą być niezwykle zróżnicowane. Często zamiast z uszkodzeniem jakiejś struktury czy obszaru możemy mieć do czynienia jedynie z jego zakłóceniem. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku pól drugorzędowych. Ich zakłócenia wywołują zdecydowanie mniej daleko idące skutki aniżeli uszkodzenia, ale również bywają one kłopotliwe dla osoby nimi dotkniętej. Jeśli pod uwagę weźmiemy analizator słuchowy wyróżnimy takie problemy jak: zaburzenia słuchu fonemowego, trudności w różnicowaniu zespołów nosowych, kłopoty z różnicowaniem liter „i” oraz „j”, a także kłopoty z różnicowaniem tak zwanych zmiękczeń. Jeśli chodzi o zaburzenia słuchu fonemowego to osoba ma problemy z rozróżnianiem dźwięków, które określane są jako opozycyjne. Dotyczy to na przykład litery „p” oraz „b”. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że zaburzenia te oraz trudności nie mają w ogóle związku z upośledzeniem umysłowym. Osoba nimi dotknięta wykazuje się inteligencją na normalnym, prawidłowym poziomie aczkolwiek jej zbadanie może nastręczać wiele trudności. Jeśli pod uwagę weźmiemy analizator wzrokowy to w przypadku zakłócenia pracy pól drugorzędowych mogą pojawić się problemy w rozróżnianiu obiektów, które pod względem graficznym są do siebie niezwykle podobne. Osoba może na przykład nie odróżniać od siebie takich figur geometrycznych jak kwadrat oraz prostokąt. Może mylić ze sobą także litery do siebie podobne, takie jak na przykład „u” oraz „n”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *