Uszkodzenia pola projekcyjnego dla analizatora kinestetyczno – ruchowego

Uszkodzenia pola projekcyjnego dla analizatora kinestetyczno – ruchowego

Mówiąc o problemach natury neurologicznej z całą pewnością warto wspomnieć o uszkodzeniach pól projekcyjnych dla analizatora kinestetyczno – ruchowego. Uszkodzenia te dzieli się na dwie grupy. Jedna obejmuje uszkodzenia pól projekcyjnych dla części ruchowej, druga zaś uszkodzenia pół projekcyjnych dla części dotykowej. Mogą, ale nie muszą one iść ze sobą w parze. Jeśli chodzi o część ruchową to może dojść do uszkodzenia obu pól projekcyjnych lub też do uszkodzenia prawego/lewego pola projekcyjnego. W przypadku, kiedy dojdzie do uszkodzenia obu pól osoba dotknięta takim uszkodzeniem jest całkowicie niesprawna. Pojawia się bowiem paraliż całego ciała, czyli tak zwana plegia. Takie problemy są najczęściej wynikiem przebycia różnorakich udarów mózgu. Czasem, aczkolwiek zdecydowanie rzadziej wywołują je guzy zlokalizowane w tkance mózgowej. Jeśli dojdzie jedynie do uszkodzenia jednego pola projekcyjnego to wtedy osoba taka będzie dotknięta niedowładem połowiczym, który zlokalizuje się po stronie przeciwnej do uszkodzenia. W takim wypadku mamy do czynienia z tak zwaną hemiplegią. Do takich problemów doprowadzają bardzo często urazy czaszkowo – mózgowe o różnym charakterze. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku uszkodzeń pól projekcyjnych dla części dotykowej. Również mogą tutaj być uszkodzone oba pola lub też tylko pole prawe lub lewe. W przypadku uszkodzenia obustronnego pojawia się pareza, zaś w przypadku uszkodzenia jednostronnego mamy do czynienia z hemiparezą.

Dodaj komentarz