Różne rodzaje apraksji

Różne rodzaje apraksji

Jeśli mówimy o różnorakich problemach neurologicznych z całą pewnością nie możemy zapomnieć o apraksjach, które polegają na utracie zdolności do wykonania przez osobę dotkniętą tym zaburzeniem tak zwanych ruchów złożonych. Apraksje powstają u tych osób, u których doszło do uszkodzenia pól drugorzędowych w zakresie analizatora kinestetyczno – ruchowego. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że zaburzenie to nie jest w żadnym wypadku związane z jakimiś uszkodzenia narządu ruch. Wyróżnia się kilka rodzajów apraksji, które różnią się między sobą trudnościami, których doświadcza osoba chora. Wyróżnia się więc apraksję motoryczną, apraksję ideacyjno – motoryczną, apraksję ideacyjną, apraksję konstrukcyjną oraz apraksję ubierania się. W przypadku apraksji motorycznej osoba ma problem z wykonaniem precyzyjnych ruchów przy użyciu jednej ręki. W praktyce objawia się to na przykład trudnościami z zapięciem guzików w kurtce czy podniesieniem słuchawki telefonu. W apraksji ideacyjno – motorycznej trudności dotyczą wykonywania ruchów, kiedy ktoś wydaje nam polecenie słowne ich wykonania. W sposób automatyczny ruchy te wykonywane są natomiast bez żadnego problemu. Zaburzenie to pojawia się, kiedy uszkodzenia pojawią się w okolicach zakrętu nadbrzeżnego. W apraksji ideacyjnej osoba nie potrafi wykonać określonej sekwencji ruchów, które z kolei składają się na jakąś bardziej złożoną czynność. Jeśli jednak ma je wykonać w sposób odizolowany od siebie nie ma z tym najmniejszych problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *