Różne rodzaje afazji

Różne rodzaje afazji

Mówiąc o zaburzeniach afatycznych z całą pewnością warto wskazać na różne grupy zaburzeń tego typu. Afazja nie jest bowiem jednolitą jednostka. Poszczególne rodzaje afazji znacząco się między sobą różnią. Jednym z rodzajów afazji jest afazja semantyczna. Pojawia się ona wtedy, kiedy uszkodzenie dotyczy styku skroniowo – ciemieniowo – potylicznego. W tym wypadku zaburzona jest tak zwana analiza symultatywna. W praktyce oznacza to tyle, że osoba dotknięta afazją tego rodzaju nie zrozumie naszej wypowiedzi jeśli znajdą się w niej przyimki, zaimki, przysłówki oraz imiesłowy. Wszelkie inne wypowiedzi rozumiane są bez zarzutu. Kolejnym rodzajem afazji jest afazja dynamiczna. W tym wypadku uszkodzenie obejmuje te regiony mózgu, które położone ku przodowi od bruzdy Rolanda. W tym wypadku osoba boryka się z zaburzeniem mowy wewnętrznej. Osoba poproszona na przykład o opowiedzenie tego, co robiła danego dnia nie będzie w stanie wykonać naszej prośby. Najbardziej poważnym rodzajem afazji jest afazja globalna. Obejmuje ona zarówno objawy afazji motorycznej oraz sensorycznej. Osoba, która została dotknięta afazją tego rodzaju ma trudności zarówno z wypowiedzeniem się samemu, jak i ze zrozumieniem tego, co ktoś do niej mówi. Ciekawym rodzajem jest afazja przewodzeniowa. Dochodzi do niej wtedy, kiedy z różnych przyczyn zostaje zerwana łączność między dwiema ważnymi z punktu językowego okolicami mózgu: okolicą Broca oraz okolicą Wernickego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *