Różne agnozje wzrokowe

Różne agnozje wzrokowe

Wśród problemów neurologicznych znajdują się agnozje wzrokowe, które powstają na skutek uszkodzenia pól drugorzędowych. Wskazuje się szereg agnozji wzrokowych. Do najważniejszych zalicza się agnozję przedmiotów, prozopagnozję, czyli agnozję twarzy, chromatognozję, czyli agnozję barw, autotopagnozję, anozognozję oraz stereognozję. Agnozja przedmiotów polega na nieprawidłowych rozpoznawaniu przedmiotów, które osobie są znane. Chodzi tutaj o przedmioty użytku codziennego takie jak chociażby długopisy, talerze czy sztućce. Agnozja twarzy jest jednym z ciekawszych rodzajów agnozji. Polega ona na niezdolności do rozpoznawania znanych sobie twarzy. W skrajnej postaci osoba może nawet nie poznawać samego siebie w lustrze. Osoba chora może nie rozpoznawać twarzy bliskich sobie osób lub też twarzy postaci powszechnie znanych. Odmianą agnozji twarzy jest nierozpoznawanie swoich zwierząt. Osoba rozpoznaje twarze bliskich, ale nie jest w stanie powiedzieć, czy dany pies jest jej czy też nie. Agnozja barw to brak zdolności rozpoznawania kolorów. Zanim powstało zaburzenie osoba prawidłowo rozpoznawała kolory. W wyniku uszkodzenia nie jest w stanie prawidłowo barw nazwać. We wszystkich rodzajach agnozji należy dokładnie wykluczyć uszkodzenia wzorku. Mówiąc o agnozjach trzeba podkreślić, że w żadnym razie nie jest to zaburzenie widzenia. Spostrzeganie u osób dotkniętych agnozją jest jak najbardziej prawidłowe.

Dodaj komentarz