Rodzaje zaburzeń pamięci

Rodzaje zaburzeń pamięci

Mówiąc o problemach neurologicznych z całą pewnością nie można zapomnieć o zaburzeniach pamięci, które stanowią bardzo pokaźną grupę. Za najbardziej podstawowe rodzaje zaburzeń pamięci uważa się przede wszystkim amnezje. Wyróżnia się kilka jej rodzajów. Amnezja następcza to niezdolność do zapamiętywania nowych wydarzeń, które mają miejsce po wypadku czy urazie, który doprowadził do powstania amnezji. Zazwyczaj wraz z upływem czasu jaki mija od urazu problemy z pamięcią tego rodzaju się zmniejszają aż do całkowitego ich zniknięcia. Nie można jednak zapominać również o tym, że amnezja ta może się utrwalić. Kolejnym rodzajem amnezji jest amnezja wsteczna. W tym wypadku pojawiają się trudności, które dotyczą przypomnienia sobie tego wszystkiego, co miało miejsce przed wypadkiem. Mówi się również o amnezji pourazowej, która mija w momencie, kiedy nie stwierdza się już amnezji następczej. Amnezje to nie jedyne zaburzenia pamięci. Wskazuje się również na zaburzenie określane jako fuga histeryczna. W tym wypadku pacjent z dnia na dzień porzuca swoje dotychczasowe życie i zmienia miejsce swojego pobytu. Po przeminięciu pacjent jak gdyby nigdy nic powraca do swojego dawnego życia a okres, w którym występowała fuga histeryczna jest objęty niepamięcią. Nie wszyscy specjaliści zaliczają fugę histeryczną do zaburzeń pamięci. Wielu uważa bowiem, że jest to zaburzenie ze spektrum zaburzeń histerycznych.

Dodaj komentarz