O zespołach amnestycznych

O zespołach amnestycznych

Jeśli mówimy o problemach natury neurologicznej z całą pewnością musimy wspomnieć chociaż w kilku słowach o zespołach amnestycznych. Wskazuje się obecnie na kilka ich rodzajów. W literaturze znajdziemy doniesienie dotyczące zespołu amnestycznego Miller. Został on dokładnie opisany przez profesor Brendę Miller stąd też jego nazwa. Swoje obserwacje prowadziła ona na jednym pacjencie, u którego wykonano resekcję hipokampa. Pacjent miał usunięty nie tylko prawy, ale również i lewy hipokamp. Zabieg taki zdecydowano się przeprowadzić bowiem pacjent cierpiał na padaczkę, która w ogóle nie reagowała na leki. Po zabiegu stwierdzono, że ataki padaczki ustały, ale magazyn pamięci pacjenta został całkowicie pusty. Pacjent nie posiadał w ogóle pamięci długotrwałej. Drugim rodzajem zespołu amnestycznego jest encefalopatia Wernickego. W jej przebiegu pojawiają się zmiany anatomopatologiczne mózgu, które najczęściej obejmują trzecią oraz czwartą komorę mózgu. Zazwyczaj są one zlokalizowane również w substancji szarej okołowodociągowej oraz hipokampie. W przypadkach bardzo już zaawansowanych pojawia się zanik płatów czołowych. Ten rodzaj zespołu amnestycznego pojawia się najczęściej u tych osób, które przez bardzo długi czas nadużywały alkoholu. Przy czym nie chodzi tutaj o wypijanie jednego piwa dziennie, ale trwające czasem kilka tygodni ciągi. Zazwyczaj wiąże się ona również z sięganiem po zanieczyszczony alkohol.

Dodaj komentarz