O stwardnieniu rozsianym

O stwardnieniu rozsianym

Wśród wielu problemów neurologicznych z całą pewnością trzeba wspomnieć o stwardnieniu rozsianym, które wydaje się być chorobą bardzo podstępną. Zalicza się ją do grupy chorób o charakterze przewlekłym. W większości wypadków jej początek przypada na dość młody wiek. Zazwyczaj bowiem zaczynają chorować osoby po dwudziestym, ale przed czterdziestym rokiem życia. W przypadku tej choroby stwierdza się w układzie nerwowym liczne nieprawidłowe ogniska, które odpowiedzialne są za powstawanie objawów. Ogniska te to miejsca, w których pojawiają się uszkodzenia tkanki nerwowej. Dochodzi również do uszkodzenia osłonek mielinowych, które umożliwiają między innymi prawidłowe przewodzenie impulsów nerwowych. W obszarach tych nie pojawiają się jednak tylko zniszczenia mielinizacyjne. Bardzo często pojawiają się w nich także zmiany zapalne oraz tak zwane zmiany bliznowate, czyli po prostu stwardnienia. To właśnie od tych ostatnich zmian wzięła się nazwa całej jednostki chorobowej. Za pojawienie się bardzo złożonych objawów neurologicznych odpowiada właśnie uszkodzenie osłonki mielinowej. Choroba zazwyczaj trwa latami. Po kilku latach od pierwszego jej pojawienia się bardzo często pojawiają się także uszkodzenia neuronów, które niestety mają charakter trwały. Jeśli pojawią się wtedy jakieś objawy neurologiczne to należy się spodziewać, że niestety ale już nie ustąpią. Mówiąc o SM warto podkreślić, że zmiany te umiejscawiają się nie tylko w mózgu, ale również w rdzeniu kręgowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *