O różnych rodzajach zaburzeń afatycznych

O różnych rodzajach zaburzeń afatycznych

Zaburzenia afatyczne zalicza się do jednych z częściej występujących problemów neurologicznych. W żadnym wypadku nie są one związane z problemami z narządami artykulacyjnymi czy obniżoną sprawnością intelektualną. Do zaburzeń afatycznych bardzo często dochodzi na skutek udaru krwotocznego mózgu, który objął lewą półkulę. Afazja nie jest jednolita jednostką chorobową. Obecnie opisuje się przynajmniej kilka jej rodzajów. Różnią się one między sobą dokładną lokalizacją oraz problemami, z którymi muszą borykać się osoby nią dotknięte. Najbardziej podstawowy podział wyróżnia afazję motoryczną, która określana bywa także jako ruchowa oraz afazję sensoryczną. Afazja motoryczna dzieli się na afazję ruchową aferentną oraz afazję ruchową eferentną. Afazja sensoryczna dzieli się z kolei na afazję akustyczno – gnostyczną oraz afazję akustyczno – mnestyczną. W przypadku afazji akustyczno – gnostycznej osoba ma problem ze zrozumieniem tego, co się do niej mówi. Spowodowane jest to trudnościami z różnicowaniem dźwięków. Wszystkie słowa, które osoba słyszy tworzą jedną wielką i jednocześnie nic nieznaczącą masę. W przypadku afazji akustyczno – mnestycznej również pojawia się trudność z rozumieniem komunikatów słownych, ale nie dlatego, że wszystko się zlewa, ale dlatego, że osoba po prostu nie rozumie znaczenia pojedynczych słów. Połączeniem afazji ruchowej oraz afazji semantycznej jest afazja globalna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *