O afazji motorycznej

O afazji motorycznej

Mówiąc o zaburzeniach neurologicznych z całą pewnością nie można zapomnieć o zaburzeniach języka, czyli afazjach. Zaburzenia afatyczne to bardzo szeroka grupa zaburzeń, które znacząco się między sobą różnią. Afazja pojawia się wtedy, kiedy uszkodzenie pojawi się w lewej półkuli mózgu w odpowiednim jej obszarze. Jednym z podstawowych rodzajów afazji jest afazja motoryczna. Łuria podzielił ten rodzaj afazji na dwa podtypy. Wyróżnia się więc afazję ruchową aferentną oraz afazję ruchową eferentną. Afazja ruchowa aferenta pojawia się wtedy, kiedy uszkodzenie pojawi się w dolnej okolicy zaśrodkowej. W tym przypadku osoba ma zaburzone czucie ułożenia narządów, które odpowiedzialne są za artykulację. Efektem tego są trudności w wymówieniu najprostszych nawet głosek. Ciekawy jest fakt, że u osób dotkniętym tym rodzajem afazji pojawia się także rozpad wzorca graficznego pisma. W praktyce oznacza to niezdolność do zapisania słów. Afazja ruchowa eferentna pojawia się w przypadku uszkodzenia tylnej części dolnego zakrętu czołowego. W tym przypadku dochodzi do zaburzenia melodii kinetycznej. W efekcie tego osoba ma kompletnie zaburzoną płynność wypowiedzi. Osoba, która została dotknięta tym rodzajem afazji może przestawiać w wyrazach poszczególne głoski. Czasem przestawianie może dotyczyć nawet całych sylab. W wielu przypadkach pojawia się również tak zwany styl telegraficzny wypowiedzi, czyli budowanie bardzo prostych zdań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *