Dodatkowe zespoły czołowe

Dodatkowe zespoły czołowe

Mówiąc o zespołach czołowych z całą pewnością warto wspomnieć o czterech dodatkowych zespołach, które nie wiążą się z żadną ściśle określoną lokalizacją. Najczęściej pojawiają się one wtedy, kiedy dochodzi do uszkodzeń obustronnych płatów czołowych. Są to: zespół Capgrasa, zespół Fregoliego, paramnezje reduplikacyjne oraz zespół Gage’a. Zespół Capgrasa występuje stosunkowo rzadko. Do dzisiaj neurolodzy nie wiedzą, co tak naprawdę sprawia, że zespół ten się rozwija. Osoba, która dotknięta jest tym zespołem uważa, że wszyscy jej bliscy zostali podmienieni przez dublerów. Ona rozpoznaje ich twarze (a więc nie mamy tutaj do czynienia z agnozją twarzy), ale uważa, że tak naprawdę to nie jest jej najbliżsi. Oni tylko tak wyglądają. Zespół Fregoliego jest do zespołu Caprgasa niezwykle podobny. W tym wypadku jednak osoba nie uważa, że jej bliscy zostali zastąpieni przez dublerów. Kiedy wyjdzie jednak z domu to każdą napotkaną obcą osobę bierze za swoich bliskich, na przykład za matkę lub siostrę. Trzeba w obu przypadkach bardzo mocno podkreślić, że osoba nie ma tutaj intencji celowego wprowadzenia nas w błąd. Ona po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że mówi nieprawdę. W przypadku paramnezji reduplikacyjnych osoba uważa, że ma dwa mieszkania, dwie żony lub mężów i sama też nie jest jedna. Osoba chora występuje w swoim mniemaniu w „dwóch egzemplarzach”. W tym wypadku trzeba zaburzenie to różnicować od osobowości mnogiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *