Co wpływa na przebieg SM

Co wpływa na przebieg SM

Stwardnienie rozsiane jest bardzo interesującą chorobą. Wskazuje się bowiem na szereg czynników, które mają istotny wpływ na przebieg choroby. Przede wszystkim to jak często występuje ta choroba uzależnione jest od szerokości geograficznej. Im dalej jesteśmy od równika tym częściej stwierdza się występowanie stwardnienia rozsianego w populacji. Warto podkreślić, że w krajach, które położone są w Afryce, Ameryce Południowej oraz w Azji choroba ta właściwie w ogóle nie występuje. Prowadzono także liczne badania, które udowodniły, że na stwardnienie rozsiane wpływają czynniki środowiskowe. Jeśli ktoś zdecydował się na opuszczenie kraju zanim ukończył piętnaście lat i przeniósł się na stałe do państw, w których występowanie stwardnienia rozsianego jest niewielkie to ryzyko wystąpienia u takiej osoby choroby jest również niewielkie. Migracja nie ma już jednak na to wpływu, kiedy następuje już po ukończeniu piętnastego roku życia. Wskazuje się także na wiele innych czynników, które mają wpływ na występowanie choroby. Uważa się, że czynnikiem, który może predysponować do pojawienia się stwardnienia rozsianego jest uraz obejmujący układ nerwowy. Niegdyś uważano, że różnorakie szczepienia mogą prowadzić do powstania stwardnienia rozsianego. Teza ta została całkowicie obalona. Nie udowodniono aby jakakolwiek szczepionka mogła prowadzić w przyszłości do pojawienia się stwardnienia rozsianego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *